Home > Nasze działy > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Poszukiwanie talentów – ludzi z otwartą głową

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Ta praca zainteresuje z pewnością doświadczonych doradców HR, którzy na co dzień będą brać udział w innowacyjnych projektach HR. Naszym celem jest optymalne wspieranie kadry kierowniczej i pracowników podczas pełnienia obowiązków oraz wspólne osiąganie celów przedsiębiorstwa. To praca dla tych, którzy lubią ambitne cele i troszczą się o zadowolenie zarówno pracowników, kadry zarządzającej jak i naszych klientów.

Oferty pracy Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Oferty pracy
Brak dostępnych ofert pracy

Oferty pracy

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Do Twoich przyszłych zadań należeć będzie: 

 • dbanie o nowoczesny, zorientowany na przyszłość zespół pracowników; 
 • pozyskiwanie młodej kadry, dalsze kształcenie i dokształcanie; 
 • opieka nad pracownikami, doradztwo w zakresie planowania i realizacji ścieżki kariery, koncepcyjne rozwijanie instrumentów służących zacieśnianiu kontaktów z pracownikami i wzrostu poziomu ich zadowolenia zawodowego;
 • pogłębianie wiedzy na temat kształtowania innowacyjnych systemów wynagrodzeń; 
 • monitorowanie spraw związanych z systemami emerytalnymi; 
 • tworzenie raportów HR; 
 • zarządzanie kwestiami dotyczącymi wewnętrznego systemu opieki zdrowotnej, zapobieganie wypadkom i opieka powypadkowa; 
 • aktywna praca nad rozwojem organizacji i procesami zmian lub projektami zarządzania zmianami; 
 • wspieranie współpracowników poprzez działania specyficzne dla danej ścieżki kariery i grupy docelowej, a także przygotowywanie ich do realizacji zadań w przedsiębiorstwie.

Jeśli… 

 • ukończyłeś/-aś studia wyższe na kierunku ekonomika
  przedsiębiorstwa, zarządzanie ludźmi w firmie, psychologia społeczna, socjologia lub podobnym kierunku; 
 • masz za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe w dziale/obszarze HR oraz w kształceniu i dokształcaniu współpracowników; 
 • interesujesz się e-commerce i i chcesz pracować w innowacyjnym, ekspansyjnym przedsiębiorstwie; 
 • jesteś osobą otwartą, komunikatywną, która lubi pracę zespołową i jesteś elastyczna i zorientowana na klienta; 
 • lubisz zarówno pracę operacyjną, jak i koncepcyjną

…to czekamy właśnie na Ciebie! Zapoznaj się z naszymi ofertami pracy.

Projekty

Program rozwoju kadry menedżerskiej

To ludzie tworzą organizację, są jej sercem i duszą oraz gwarantem sukcesu. Dlatego ogromny ciężar tego, aby rozwijali się oni prawidłowo, czuli się związani z firmą, a także identyfikowali się z celami organizacji spoczywa na liderach, menedżerach, przywódcach. Aby proces prawidłowego rozwoju pracowników przebiegał bez zakłóceń, należy rozwijać kadrę menedżerską. W tym właśnie celu powstał projekt rozwojowy Nowa Energia Liderów (NEL), którego celem jest przekazanie odpowiedniej wiedzy i narzędzi do tego, by w efektywny sposób zarządzać ludźmi, osiągać wyznaczone cele, a także umiejętnie definiować wizję przyszłości swojego zespołu.

Czytaj więcej